Moduł:Cytuj/dane

Z Pomologia

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Cytuj/dane/opis

return {
	modes = { "auto", "książkę", "pismo", "stronę", "patent" },
	
	cite = { false, "book", "journal", "web", "patent" },
	
	COinS = {
		false,             -- auto
		"info:ofi/fmt:kev:mtx:book",  -- książkę
		"info:ofi/fmt:kev:mtx:journal", -- pismo
		"info:ofi/fmt:kev:mtx:journal", -- stronę
		"info:ofi/fmt:kev:mtx:patent", -- patent
	},

	categories = {
		empty = "[[Kategoria:Szablon cytowania bez parametrów]]",
		undetermined = "[[Kategoria:Szablon cytowania bez określonego trybu]]",
		missingArg = "[[Kategoria:Szablon cytowania w trybie 'cytuj %s' bez obowiązkowych parametrów]]",
		suspectedComma = "[[Kategoria:Szablon cytowania zawiera przecinek w polu z opisem autora]]",
		altAuthor = "[[Kategoria:Szablon cytowania zastosował alternatywną metodę analizy pola z opisem autora]]",
		altJournal = "[[Kategoria:Szablon cytowania zamienił nazwę czasopisma]]",
		unusedUrl = "[[Kategoria:Szablon cytowania zawiera nieużywany URL]]",
		unusedPublished = "[[Kategoria:Szablon cytowania zawiera pola 'opublikowany' i 'wydawca']]",
		sameJournalAndPublished = "[[Kategoria:Szablon cytowania zawiera identyczne pola 'czasopismo' i 'opublikowany']]",
		rejectedUrl = "[[Kategoria:Szablon cytowania odrzucił URL]]",
		wiki = "[[Kategoria:Szablon cytowania wskazuje na Wikipedię]]",
		unknownAccess = "[[Kategoria:Szablon cytowania zawiera nieznany dostęp]]",
		badDate = "[[Kategoria:Szablon cytowania zawiera nieprawidłowy zapis daty]]",
		etal = "[[Kategoria:Szablon cytowania nie zawiera wszystkich autorów]]",
		
		traceInvokeCustom = "[[Kategoria:Szablony cytowania bazujące na uniwersalnym]]",
	},
	
	--[[
	; name : name of the parameter used in the template
	; used : indicator whether the parameter is used in specific citation mode
		list of modes is declared in variable 'modes' at the top of the module
		the first entry is reserved for automatic full citation mode, which accepts all parameters
		; "!" : mandatory
		; false : not used
		; ''otherwise'' : optional
			; "+" : only in one mode, and written differently for easier notice
			; "*" : additional support in the code (in url and published for now)
	--]]
	params = {
		chapterauthor = {
			name = "autor r",
			used = { true, "+", false, false, false, },
		},
		chapter = {
			name = "rozdział",
			used = { true, "+", false, false, false, },
		},
		author = {
			name = "autor",
			used = { true, true, true, true, true, },
		},
		authorextra = {
			name = "autor-dodatek",
			used = { true, false, false, false, false, },
		},
		editor = {
			name = "redaktor",
			used = { true, true, true, true, false, },
		},
		url = {
			name = "url",
			used = { true, true, true, "*", true, },
		},
		title = {
			name = "tytuł",
			used = { true, "!", true, "!", true, },
		},
		patent = {
			name = "patent",
			used = { true, false, false, false, "+" },
		},
		format = {
			name = "format",
			used = { true, true, false, true, false, },
		},
		others = {
			name = "inni",
			used = { true, "+", false, false, true, },
		},
		work = {
			name = "praca",
			used = { true, false, false, "+", false, },
		},
		journal = {
			name = "czasopismo",
			used = { true, false, "!", false, false, },
		},
		mediatype = {
			name = "typ nośnika",
			used = { true, true, true, true, true, },
		},
		responsibility = {
			name = "odpowiedzialność",
			used = { true, false, "+", false, false, },
		},
		edition = {
			name = "wydanie",
			used = { true, true, true, false, false, },
		},
		volume = {
			name = "wolumin",
			used = { true, true, true, false, false, },
		},
		issue = {
			name = "numer",
			used = { true, false, "+", false, false, },
		},
		series = {
			name = "seria",
			used = { true, true, false, true, false, },
		},
		description = {
			name = "opis",
			used = { true, "+", false, false, false, },
		},
		place = {
			name = "miejsce",
			used = { true, true, true, false, false, },
		},
		published = {
			name = "opublikowany",
			used = { true, "*", "*", "*", false, },
		},
		publisher = {
			name = "wydawca",
			used = { true, true, true, false, false, },
		},
		date = {
			name = "data",
			used = { true, true, true, true, true, },
		},
		p = {
			name = "s",
			used = { true, true, true, true, true, },
		},
		doi = {
			name = "doi",
			used = { true, true, true, false, true, },
			link = { "//dx.doi.org/", "//doi.org/", },
		},
		isbn = {
			name = "isbn",
			used = { true, "+", false, false, false, },
		},
		lccn = {
			name = "lccn",
			used = { true, "+", false, false, false, },
			link = "http://lccn.loc.gov/",
		},
		issn = {
			name = "issn",
			used = { true, true, true, false, false, },
			link = "http://worldcat.org/issn/",
		},
		pmid = {
			name = "pmid",
			used = { true, false, "+", false, false, },
			link = "http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/",
		},
		pmc = {
			name = "pmc",
			used = { true, false, "+", false, false, },
			link = "http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC",
		},
		bibcode = {
			name = "bibcode",
			used = { true, true, true, false, false, },
			link = "http://adsabs.harvard.edu/abs/",
		},
		oclc = {
			name = "oclc",
			used = { true, true, true, false, false, },
			link = { "http://worldcat.org/oclc/", "//www.worldcat.org/oclc/" },
		},
		arxiv = {
			name = "arxiv",
			used = { true, false, true, false, false, },
			link = "//arxiv.org/abs/",
		},
		jstor = {
			name = "jstor",
			used = { true, true, true, false, false, },
			link = { "//www.jstor.org/stable/", "http://www.jstor.org/stable/", "https://www.jstor.org/stable/" },
		},
		ol = {
			name = "ol",
			used = { true, true, false, false, false, },
			link = "https://openlibrary.org/works/OL",
		},
		id = {
			name = "id",
			used = { true, true, true, true, true, },
		},
		accessdate= {
			name = "data dostępu",
			used = { true, true, true, true, true, },
		},
		archive = {
			name = "archiwum",
			used = { true, true, true, true, true, },
		},
		archived = {
			name = "zarchiwizowano",
			used = { true, true, true, true, true, },
		},
		quotation = {
			name = "cytat",
			used = { true, true, true, true, true, },
		},
		lang = {
			name = "język",
			used = { true, true, true, true, true, },
		},
		odn = {
			name = "odn",
			used = { true, true, true, true, true, },
		},
		accessKind = {
			name = "dostęp",
			used = { true, true, true, true, true, },
		},
		fullStop = {
			name = "kropka",
			used = { true, true, true, true, true, },
		}
	},

	monthparser = {
		["styczeń"] = 1,   ["stycznia"] = 1,   ["sty"] = 1, ["i"] = 1,
		["luty"] = 2,     ["lutego"] = 2,    ["lut"] = 2, ["ii"] = 2,
		["marzec"] = 3,    ["marca"] = 3,     ["mar"] = 3, ["iii"] = 3,
		["kwiecień"] = 4,   ["kwietnia"] = 4,   ["kwi"] = 4, ["iv"] = 4,
		["maj"] = 5,     ["maja"] = 5,            ["v"] = 5,
		["czerwiec"] = 6,   ["czerwca"] = 6,    ["cze"] = 6, ["vi"] = 6,
		["lipiec"] = 7,    ["lipca"] = 7,     ["lip"] = 7, ["vii"] = 7,
		["sierpień"] = 8,   ["sierpnia"] = 8,   ["sie"] = 8, ["viii"] = 8,
		["wrzesień"] = 9,   ["września"] = 9,   ["wrz"] = 9, ["ix"] = 9,
		["październik"] = 10, ["października"] = 10, ["paź"] = 10, ["x"] = 10,
		["listopad"] = 11,  ["listopada"] = 11,  ["lis"] = 11, ["xi"] = 11,
		["grudzień"] = 12,  ["grudnia"] = 12,   ["gru"] = 12, ["xii"] = 12,
	},

	months = {
		[1] = { m="styczeń",   d="stycznia", },
		[2] = { m="luty",    d="lutego", },
		[3] = { m="marzec",   d="marca", },
		[4] = { m="kwiecień",  d="kwietnia", },
		[5] = { m="maj",     d="maja", },
		[6] = { m="czerwiec",  d="czerwca", },
		[7] = { m="lipiec",   d="lipca", },
		[8] = { m="sierpień",  d="sierpnia", },
		[9] = { m="wrzesień",  d="września", },
		[10] = { m="październik", d="października", },
		[11] = { m="listopad",  d="listopada", },
		[12] = { m="grudzień",  d="grudnia", },
	},
	
	exactAuthors = {
		["Praca zbiorowa"] = true,
		["praca zbiorowa"] = true,
		["[[Gall Anonim]]"] = true,
	},
	
	lastnamePrefixes = {
		["de"] = true,
		["d'"] = true,
		["d’"] = true,
		["van"] = true,
		["de "] = false,
		["von "] = true,
		["der "] = false,
		["van "] = false,
		["van der "] = false,
	},
	
	js = {
		{ ",? [Jj]r%.?$", "jr." },
		{ ",? [Ss]r%.?$", "sr." },
		{ ",? II$", "II" },
		{ ",? III$", "III" },
		{ ",? IV$", "IV" },
	},

	authorFunc = {
		{
			append = " (red. nauk.)",
			prefixes = { "red%. nauk%. ?", "redaktor naukowy", },
			suffixes = { "[%(%[]red%.? nauk%.?[%)%]]", "[%(%[]redaktor naukowy[%)%]]", },
		},
		{
			append = " (red.)",
			prefixes = { "red%.?", "redaktor", "pod red%.?", "pod redakcją", },
			suffixes = { "[%(%[]red%.?[%)%]]", "[%(%[]redaktor[%)%]]", },
		},
		{
			append = " (tłum.)",
			prefixes = { "tł%.?", "tłum%.?", "tłumacz", },
			suffixes = { "[%(%[]tłum%.?[%)%]]", "[%(%[]tłumacz[%)%]]", },
		},
		{
			append = " (ilust.)",
			prefixes = { "il%.?", "ilus%.?", "ilustrator" },
			suffixes = { "[%(%[]il%.?[%)%]]", "[%(%[]ilus%.?[%)%]]", "[%(%[]ilustrator[%)%]]", },
		},
		{
			append = " (oprac.)",
			prefixes = { "oprac%.?", "opracowała?", },
			suffixes = { "[%(%[]oprac%.?[%)%]]", "[%(%[]opracowała?[%)%]]", },
		},
		{
			append = " (reż.)",
			prefixes = { "reż%.?", "reżyser", },
			suffixes = { "[%(%[]reż%.?[%)%]]", "[%(%[]reżyser[%)%]]", },
		},
		{
			append = " (scen.)",
			prefixes = { "scen%.?", "scenariusz", "scenarzysta", },
			suffixes = { "[%(%[]scen%.?[%)%]]", "[%(%[]scenariusz[%)%]]", "[%(%[]scenarzysta[%)%]]", },
		},
		{
			append = " (muz.)",
			prefixes = { "muz%.?", "muzyka", "kompozytor", },
			suffixes = { "[%(%[]muz%.?[%)%]]", "[%(%[]muzyka[%)%]]", "[%(%[]kompozytor[%)%]]", },
		},
		{
			append = " (wyd.)",
			prefixes = { "wyd%.?", "wydawca" },
			suffixes = { "[%(%[]wyd%.?[%)%]]", "[%(%[]wydawca[%)%]]" },
		},
	},

	bibDates = {
		{
			hint = false, -- zwykła data roczna
			show = "%1",
			coins = "%1",
			odn  = "%1",
			patterns = {
				"^([12][0-9][0-9][0-9])$", -- data = 1954
			},
		},
		{
			hint = "brak daty wydania",
			show = "[b.r.]",
			coins = false,
			odn  = false,
			patterns = {
				"^b%.r%.$",   -- data = b.r.
				"^%[b%.r%.%]$", -- data = [b.r.]
				"^s%.a%.$",   -- data = s.a.
				"^%[s%.a%.%]$", -- data = [s.a.]
				"^n%.d%.$",   -- data = n.d.
				"^%[n%.d%.%]$", -- data = [n.d.]
			},
		},
		{
			hint = "rok dystrybucji",
			show = "[dystr. %1]",
			coins = "%1",
			odn  = "%1",
			patterns = {
				"^%[dystr%.?% ([12][0-9][0-9][0-9])%]$", -- data = [dystr. 1954]
				"^dystr%.? ([12][0-9][0-9][0-9])$",   -- data = dystr. 1954
				"^%[dystr%.?%] ([12][0-9][0-9][0-9])$", -- data = [dystr.] 1954
			},
		},
		{
			hint = "rok copyright",
			show = "[cop. %1]",
			coins = "%1",
			odn  = "%1",
			patterns = {
				"^%[cop.?% ([12][0-9][0-9][0-9])%]$", -- data = [cop. 1954]
				"^cop%.? ([12][0-9][0-9][0-9])$",   -- data = cop. 1954
				"^%[cop%.? ([12][0-9][0-9][0-9])%]$", -- data = [cop.] 1954
			},
		},
		{
			hint = "data druku",
			show = "[dr. %1]",
			coins = "%1",
			odn  = "%1",
			patterns = {
				"^%[dr.?% ([12][0-9][0-9][0-9])%]$", -- data = [dr. 1954]
				"^dr%.? ([12][0-9][0-9][0-9])$",   -- data = dr. 1954
				"^%[dr%.? ([12][0-9][0-9][0-9])%]$", -- data = [dr.] 1954
			},
		},
		{
			hint = "data ustalona na podstawie informacji spoza dokumentu",
			show = "[%1]",
			coins = "%1",
			odn  = "%1",
			patterns = {
				"^%[([12][0-9][0-9][0-9])%]$", -- data = [1954]
			},
		},
		{
			hint = "rok przybliżony",
			show = "[ok. %1]",
			coins = "%1",
			odn  = "%1",
			patterns = {
				"^%[ok%.? ([12][0-9][0-9][0-9])%]$", -- data = [ok. 1954]
				"^ok%.? ([12][0-9][0-9][0-9])$",   -- data = ok. 1954
				"^c%.? ([12][0-9][0-9][0-9])$",   -- data = c. 1954
			},
		},
		{
			hint = "rok przypuszczalny",
			show = "[%1?]",
			coins = "%1?",
			odn  = "%1",
			patterns = {
				"^%[([12][0-9][0-9][0-9])%?%]$", -- data = [1954?]
				"^([12][0-9][0-9][0-9])%?$",   -- data = 1954?
			},
		},
		{
			hint = "ustalone dziesięciolecie",
			show = "[%1–]",
			coins = "%1-",
			odn  = false,
			patterns = {
				"^%[([12][0-9][0-9])[%-–—]%]$",  -- data = [195-]
			},
		},
		{
			hint = "przypuszczalne dziesięciolecie",
			show = "[%1–?]",
			coins = "%1-?",
			odn  = false,
			patterns = {
				"^%[([12][0-9][0-9])[%-–—]%?%]$", -- data = [195-?]
			},
		},
		{
			hint = false, -- dzieło wielotomowe ukazujące się przez kilka lat
			show = "%1–%2",
			coins = false,
			odn  = "%1",
			patterns = {
				"^([12]%d%d%d)[%-–—]([12]%d%d%d)$", -- data = 1832-1836
			},
		},
		{
			hint = "wielotomowe dzieło w trakcie wydawania",
			show = "%1–",
			coins = false,
			odn  = "%1",
			patterns = {
				"^([12]%d%d%d)[%-–—]$", -- data = 2011-
			},
		},
		{
			hint = false, -- data sezonowa
			show = "%1 %2",
			coins = "%2",
			odn  = "%2",
			patterns = {
				"^([Ww]iosna) ([12][0-9][0-9][0-9])$",
				"^([Ll]ato) ([12][0-9][0-9][0-9])$",
				"^([Jj]esień) ([12][0-9][0-9][0-9])$",
				"^([Zz]ima) ([12][0-9][0-9][0-9])$",
			},
		},
	},

	etalPatterns = {
		"(.-)( +et +al%.?)$",
		"(.-)( +i +inni)$",
		"(.-)( +i +in%.?)$",
	},

	abbrTitles = {
		["Op. cit."] = "[[Op. cit.|Dz. cyt.]]",
		["op. cit."] = "[[Op. cit.|dz. cyt.]]",
		["Op.cit."] = "[[Op. cit.|Dz. cyt.]]",
		["op.cit."] = "[[Op. cit.|dz. cyt.]]",
		["Dz. cyt."] = "[[Op. cit.|Dz. cyt.]]",
		["dz. cyt."] = "[[Op. cit.|dz. cyt.]]",
		["Dz.cyt."] = "[[Op. cit.|Dz. cyt.]]",
		["dz.cyt."] = "[[Op. cit.|dz. cyt.]]",
		["Ibidem"] = "[[Ibidem|Tamże]]",
		["ibidem"] = "[[Ibidem|tamże]]",
		["Ibid."] = "[[Ibidem|Tamże]]",
		["ibid."] = "[[Ibidem|tamże]]",
		["Ibid"] = "[[Ibidem|Tamże]]",
		["ibid"] = "[[Ibidem|tamże]]",
		["Tamże"] = "[[Ibidem|Tamże]]",
		["tamże"] = "[[Ibidem|tamże]]",
	},
	
	htmlEntities = {
		["&"] = 38,
		["<"] = 60,
		[">"] = 62,
		[" "] = 160,
		["­"] = 173,
		["−"] = 8722,
		[" "] = 8194,
		[" "] = 8195,
		[" "] = 8201,
		["‌"] = 8204,
		["‍"] = 8205,
		["‎"] = 8206,
		["‏"] = 8207,
		["–"] = 8211,
		["—"] = 8212,
	},

	patent = {
		[false] = "patent",
		[true] = "zgłoszenie patentowe",
		inventor = "wynalazca:",
	},

	supportedUriSchemas = {
		-- most used
		'http://', 'https://', '//',
		
		-- possible
		'bitcoin:', 'ftp://', 'ftps://', 'geo:', 'git://', 'gopher://', 
		'irc://', 'ircs://', 'magnet:', 'mailto:', 'mms://', 'news:',
		'nntp://', 'redis://', 'sftp://', 'sip:', 'sips:', 'sms:', 'ssh://',
		'svn://', 'tel:', 'telnet://', 'urn:', 'worldwind://', 'xmpp:',
	},

	archiveDecoders = {
		hosts = {
			-- host -> service
			["web.archive.org"] = "archive.org",
			["webarchive.nationalarchives.gov.uk"] = "nationalarchives.gov.uk",
			["archive.today"] = "archive.today",
			["archive.is"] = "archive.is",
			["archive.vn"] = "archive.is",
			["archive.ph"] = "archive.is",
			["archive.li"] = "archive.is",
			["archive.fo"] = "archive.is",
			["archive.md"] = "archive.is",
		},
	
		decoders = {
			ymdl = { year = 1, month = 2, day = 3, link = 4, },
		},
		
		services = {
			["archive.org"] = {
				{ pattern="^/web/(%d%d%d%d)(%d%d)(%d%d)%d%d%d%d%d%d/(https?://.*)$", decoder="ymdl" },
			},
			["nationalarchives.gov.uk"] = {
				{ pattern="^/(%d%d%d%d)(%d%d)(%d%d)%d%d%d%d%d%d/(https?://.*)$", decoder="ymdl" },
			},
			["archive.today"] = {
				{ pattern="^/(%d%d%d%d)(%d%d)(%d%d)%d%d%d%d%d%d/(https?://.*)$", decoder="ymdl" },
				{ pattern="^/(%d%d%d%d)(%d%d)(%d%d)/(https?://.*)$", decoder="ymdl" },
				{ pattern="^/(%d%d%d%d)%.(%d%d)%.(%d%d)%-%d%d%d%d%d%d/(https?://.*)$", decoder="ymdl" },
			},
			["archive.is"] = {
				{ pattern="^/(%d%d%d%d)(%d%d)(%d%d)%d%d%d%d%d%d/(https?://.*)$", decoder="ymdl" },
				{ pattern="^/(%d%d%d%d)%.(%d%d)%.(%d%d)%-%d%d%d%d%d%d/(https?://.*)$", decoder="ymdl" },
			},
		},
	},
}